Smiley face

DIN DATA

DIN DATA

Tack för att du vill vara med i Filmpanelen! Du kommer genom ditt deltagande i panelen få möjlighet att vara med och påverka viktiga beslut för oss på Filmstaden men också för många andra företag. Som panelist i Filmpanelen förbinder du dig inte till något utan det är frivilligt att vara med och hjälpa oss och andra att bli bättre – det är vi väldigt tacksamma för att du vill göra. Välkommen till Filmpanelen!

Vill vi göra dig uppmärksam på vilka typer av data vi och andra företag har möjlighet att samla in om dig. Beroende på vad du väljer att tillåta har vi möjlighet att samla in två olika typer av data om dig:

1. PANELPROFILSDATA

2. UNDERSÖKNINGSDATA

Nedan följer beskrivningar om dessa datatyper.

1. PANELPROFILSDATA

Panelprofilsdata används för att administrera Filmpanelen samt skicka inbjudningar till undersökningar. Filmstaden kan även via Personuppgiftsbiträde behandla panelprofilsdata i syfte att erbjuda andra företag möjligheten att bjuda in till undersökningar. Vid dessa tillfällen lämnas ingen panelprofilsdata ut som gör att enskilda personer kan identifieras av andra företag.

Behandling av din panelprofilsdata – Panelägarens integritetspolicy

När du skapar ett konto i Filmpanelen ingår du ett avtal med Filmstaden. Det är alltså vi som är personuppgiftsansvariga för din panelprofilsdata och därför vill vi göra dig uppmärksam på vilka typer av panelprofilsdata vi sparar om dig.

1A. Registreringsdata

1B. Bakgrundsdata

Den data du ger oss vid registreringstillfället (Registreringsdata) samt dina svar på frågorna du kan svara på när du loggar in i ditt panelkonto (Bakgrundsdata) hjälper oss och andra företag att bli mer relevanta i vilka undersökningar vi bjuder in dig till. Nedan följer en kort beskrivning av de olika datatyperna.

1A. Registreringsdata

När du registrerar dig ger du oss frivilligt din e-postadress och dina svar på frågor om t.ex. födelseår, kön och postnummer. Detta är grundläggande information som behövs för att möjliggöra ditt deltagande i undersökningar framåt.

1B. Bakgrundsdata

När du loggar in på ditt panelkonto finns en rad olika frågor som du frivilligt kan besvara. Svaren på dessa frågor sparas som Bakgrundsdata. Ju fler av dessa frågor du svarar på desto högre är sannolikheten att du blir inbjuden till fler undersökningar och fler undersökningar innebär fler poäng.

Ansvarig för behandling av din panelprofilsdata

Filmstaden AB (”Filmstaden”) är personuppgiftsansvarig för din panelprofilsdata. Vi på Filmstaden delar dessa personuppgifterna med vårt personuppgiftsbiträde undersökningsföretaget Syno International (”Syno”) som hanterar Filmpanelen på uppdrag av oss och underbiträdet Cint AB (”Cint”) som står för tekniken bakom Filmpanelen. Ibland behöver vi på Filmstaden, Syno och Cint använda oss av leverantörer som kan komma att behöva tillgång till dina personuppgifter men det är alltid vi på Filmstaden som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och att rätt avtal finns på plats. De Personuppgiftsbiträden som används anges nedan:

Filmstaden = Personuppgiftsansvarig

Syno = Personuppgiftsbiträde

Cint = Underbiträde

LAGLIG GRUND

Det lagliga grunden för vår behandling är fullgörande av avtal. Uppgifterna krävs för att kunna fullgöra avtalet med dig som panelist.

LAGRINGSTID

Dina uppgifter sparas av oss så länge du är panelist i panelen.

DINA RÄTTIGHETER

Om du vill ha information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt deltagande som panelist kan du begära ett registerutdrag direkt från Syno som då säkerställer att du får den informationen inom 30 dagar. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter hos oss tas bort och vi då att behandla detta som att du säger upp ditt deltagande i panelen, varför även ditt användaravtal upphör
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter i första hand ska hanteras inom EU/EES. I vissa fall tex då vi delar uppgifterna med ett personuppgiftsbiträde kan dock förekomma att uppgifter lagras i ett land utanför EU/EES. I dessa fall garanteras skyddsnivån antingen genom beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder, tex godkänd uppförandekod i mottagarlandet, EU:s modellklausuler eller Privacy Shield.

2. UNDERSÖKNINGSDATA

Som panelist i Filmpanelen är du tillgänglig för att bli inbjuden att delta i olika undersökningar som skickas på uppdrag av Filmstaden men också av andra företag som för sin egen eller andra företags räkning vill genomföra undersökningar. Du väljer själv om du vill delta i undersökningar.

Behandling av din undersökningsdata

Beroende på vad du väljer att tillåta har vi eller andra företag möjlighet att samla in undersökningsdata om dig. Den typ av undersökningsdata vi kan samla in kallas:

2A. Enkätdata

I samband med att du blir inbjuden till din första undersökning kommer du bli ombedd att tillåta att enkätdata samlas in om dig. Du kan när som helst logga in på ditt panelkonto och kontrollera vilka val du gjort gällande din Undersökningsdata eller uppdatera dem. Nedan följer en kort beskrivning av enkätdata.

2A. Enkätdata

Alla undersökningar som skickas till dig under ditt deltagande i panelen har en uppdragsgivare. Detta kan som tidigare nämnt ibland vara oss på Filmstaden och ibland andra företag. När du väljer att svara på en undersökning ger du undersökningens uppdragsgivare information om dig. Resultaten från undersökningar används endast i sammanställd och anonymiserad form om inte annat tydligt anges i den specifika undersökningen – om så är fallet ska du alltid kunna undvika att svara på dessa frågor.

Ansvarig för behandling av din undersökningsdata

Det är uppdragsgivaren till undersökningen som är personuppgiftsansvarig för den undersökningsdata som samlas in om dig i den specifika undersökningen. Det är frivilligt att delta i undersökningar och att svara på frågor. Alla frågor du väljer att svara på ger du genom denna handling personuppgiftsansvarig rätt att samla in om dig. Ställs det frågor till dig vars svar du inte samtycker till behandling av ska du alltså välja att inte svara på den frågan.

ANVÄNDARAVTAL

Klicka här för att läsa de fullständiga användaravtalen.

7. KONTAKT

Om du har frågor om deltagandet eller om du vill säga upp ditt deltagande i Panel kan du kontakta filmpanelen@filmstaden.se.